Informatie

Speelavond

Vrijdagavond van 20.00 tot 22.30 uur Locatie: sporthal Lentemorgen in de wijk Zonegge. Op de vrijdagavond worden er om de 20 minuten nieuwe partijen gespeeld. De zaalwacht stelt deze samen en hangt hiervoor de labels op. Er wordt voor zoveel mogelijk variatie gezorgd. We hebben 3 speelvelden tot onze beschikking. 

Aanmelden/informatie via de secretaris.

Contributie

Per  1 april 2023  is de contributie vastgesteld op: € 10,- per persoon per maand met een opzeg termijn van 1 maand. Eėnmalig inschrijfgeld € 5,-
Rekeningnummer: NL34RABO0147958393 t.n.v. De Recreant te Zevenaar.