Nieuws

Oud-leden kunnen zich opgeven per mail:
de-recreant-jubileum@kpnmail.nl
Aanmelden graag vóór 15 november.